Лизингови компании

Хеброс – Лизинг
София 1407, ул. „Златен рог“ № 22, тел.: 02/9603950, факс: 02/9603953 , e-mail: info@hebros-leasing.com

Интерлийз
София 1040, ул. „Цариградско шосе“ № 135, тел.: 02/9718282, факс: 02/9718333

Ай Би Ти Лизинг
София 1463, ул. „Цар Асен“ № 64, тел.: 02/9179787, факс: 02/9179728, e-mail: leasing@ibtbg.com

БМ Лизинг
София 1504, ул. „Шипка“ № 36, тел.: 02/9429911, факс: 02/9461379, e-mail: bml@bmlease.com

И Еф Джи Лизинг
София 1000, ул. „Цар Освободител“ № 14, тел.: 02/9375810, факс: 02/9864492, e-mail: officeefgleasing.bg

Роял Старт
София 1680, ул. „Нишава“ № 40, тел.: 02/9588873, факс: 02/9588873, e-mail: royal@abv.bg

Тракия Лизинг
Хасково 6300, бул. „Съединение“ № 67, тел.: 038/603055, факс: 038/603056, e-mail: trakia-lizing@erato.bg

Униконсултинг
София 1000, бул. „Черни връх“ № 70-72, тел.: 02/9626666, факс: 02/9627667, e-mail: office@uniconsulting.net

ХВБ Лизинг
София 1750, ул. „Цариградско шосе “ № 40, тел.: 02/9765100, факс: 02/9765101

Юнионлизинг
София 1505, бул. „Мадрит“ № 38, тел.: 02/9427828, факс: 02/9433817, e-mail: leasing@unionbank.bg

Прайвът Файнънс Юниън
София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ № 66, тел.: 02/933495, факс: 02/933495, e-mail: pfu@pfu.bg

Кепитъл Лизинг
София 1000, ул. „Бяло Поле“ № 8Д, тел.: 02/9589198, факс: 02/9589198, e-mail: office@capitalleasing.biz

Евролизинг
Пловдив, ул. „Съгласие“ № 11, тел.: 032/633610, факс: 032/633615, e-mail: info@euroleasing.bg

БЦ Лизинг
Русе 7000, ул. „Църковна Независимост“ № 16, тел.: 082/238171, факс: 082/820117

Джет Файненс Интернешънъл
София 1000, ул. „Бизнес Парк София“ № 1, тел.: 02/9154100, факс: 02/9769998, contacts@jetfinanceintl.com

Кооперация Начала
София 1164, ул. „Кокиче“ № 11, тел.: 02/9608333, факс: 02/9608342

Дивел Енерджи
София 1301, ул. „Княз Борис I“ № 130, тел.: 02/9873152

Няма коментари

Comments are closed.


«
»