Нов кредит за физически лица от ПИБ

Първа инвестиционна банка започва предлагането на нов и изключително гъвкав кредит за физически лица. Продуктът съчетава овърдрафт и потребителски кредит, който се изплаща на равни вноски.

Кредитът е за текущи нужди с максимален размер 30 000 лева със срок на погасяване до седем години, като първите три години е без фиксиран погасителен план.

През този период клиентът сам определя колко и кога да тегли, като заплаща лихва само върху изтеглената сума. Голямото предимство е, че възстановената сума може да бъде изтеглена отново без да е необходимо клиентът да подава каквито и да било документи в банката.

Лихвата по кредита е плаваща и се формира от ОЛП плюс надбавка. В случай че клиентът получава работната си заплата по сметка в банката или ползва други услуги на ПИБ лихвата в момента е 10.3%, а за нови клиенти – 11.8%.

Годишният процент на разходите за кредит от 30 000 лева и срок от седем години е 11.72%. За новия кредит може да кандидатства всеки български гражданин на възраст от 21 до 65 години, като подаде искане в избран от него клон на банката.

Процедурата по одобрение на кредита е максимално опростена и е в рамките на два дни, след подаването на всички необходими документи.

За суми до 10 000 лева банката не изисква обезпечение. За по – големи суми е необходима Запис на Заповед с един или двама авалисти.

На всеки одобрен за кредит клиент се издава безплатно и дебитна карта Виза Електрон с чип, чрез която клиентът има достъп до парите си по всяко време през ПОС, на банкомат или на каса в офисите на банката.

Няма коментари

Comments are closed.


«
»