ПИБ с нова бизнес кредитна карта

Първа инвестиционна банка пусна бизнес кредитна карта с промоционален тримесечен безлихвен период. Картата дава възможност да се извършват плащания в търговски обекти, да се покриват разноски при бизнес пътувания, да се теглят суми в брой от банкомат или в банков салон навсякъде по света.

Лимит
Фирмените карти се издават по специална фирмена картова сметка с одобрен общ лимит. Към този лимит технологията позволява издаването на повече от една карта, което дава на ръководителите на дружествата възможността да снабдят с карти няколко свои служители.

Възможност
ПИБ предлага два типа бизнес кредитни карти. Едната е с гратисен период до 45 дни и минимална месечна вноска, представляваща 5% от дебитното салдо към последния ден на отчетния период. Вторият вид бизнес кредитна карта е без гратисен период, но затова пък освобождава фирмата от грижата да следи и погасява минимални месечни вноски.

Няма коментари

Comments are closed.


«
»