Карта се избира според лихвата

Съветите на Иван Стойков:

Най-изгодните предложения обикновено са за определен промоционален период

Първото, което трябва да се направи при избор на кредитна карта е да се изясни каква ще бъде тя. Вариантите са национална или международна. Националните могат да се използват само на територията на страната, а международните навсякъде по света, където има съответната техническа обезпеченост за това. Това би следвало да е водещ показател предвид къде ще се използва инструмента. Универсалният вариант е картата да е международна.

Второто, на което трябва да се обърне задължително внимание е дали картата ще бъде charge или револвираща. Първият вид се характеризира с това, че когато се направи покупка или се изтеглят пари в брой, това задължение трябва да се покрие изцяло, за да може отново да се използва картата. При вторият вид няма такова изискване. Изискване има само за покриване на определен минимален размер от задължението -например 5%. Понастоящем charge-картите постепенно загубват своята актуалност. Издателите все по-малко ги предлагат, а и търсенето им е относително ниско. По този начин, по отношение на изборът на типа карта дилемата вече не е толкова голяма. Основно предлаганите карти са револвиращи.

При избор на кредитна карта трябва да се отчетат и още няколко подробности, които впоследствие ще бъдат основни фактори свързани с обслужването й. Това са таксите и лихвите.

Добре е да се знае, че при кандидатстване за кредитна карта има такса за издаването й. Важно уточнение е, че такава принципно се изисква при експресното издаване. В останалите случаи (нормален, стандартен срок) обикновено не се начислява. Кандидатът за кредитна карта е хубаво да проучи и някои от сходните такси – за преиздаване на карта, за предсрочно плащане и т.н.

Други такси са т.нар -такси за обслужване“ на картата. Те могат да се събират месечно или годишно. Механизмът и периодичността се определят от издателят на картата. Също така, от него зависи дали това ще е определена сума или процент (от усвоената сума или от кредитният лимит). Търсейки най-добрата карта за себе си, кандидатът трябва да знае, че получавайки я, няма да има разходи по нея само когато я ползва. Такса за обслужване ще дължи винаги – независимо колко често я използва дори и ако не я използва.

Както при всеки друг кредит, така и при кредитните карти има лихви. Причината за това е, че кредитната карта всъщност е вид кредит, макар и под друга форма и за използването му се заплаща цена – лихва в случая. При кредитните карти лихвите, които се начисляват обикновено са две -при покупки и при теглене в брой. Съществена разлика в размерите няма независимо дали е правена покупка или са теглени пари. Обикновено лихвата е една и съща и в двата случая.

Често издателите на карти прибягват до стратегия на предлагане на промоционални оферти с цел привличане на клиенти. Много популярна техника е да се промотира по-ниска или 0% лихва за определен период. Наистина съществуват такива предложения, но трябва да се знае, че обикновено това е лихва за определен срок от време от издаването на картата. След него се начислява стандартната годишна лихва. Освен това, не е маловажно да се знае дали тези промоционални лихви важат извън територията на страната, в случай че картата е международна.

Определено може да се каже, че гратисните периоди са елемент, който е твърде неясен и в определени случаи объркващ. Вариациите на тема гратисни периоди, кога действат, при какви условия, колко време и т.н. са наистина много. Всеки отделен вариант има своите специфики, като универсален модел трудно би могъл да се оформи.

Същността на Гратисният период най-общо казано е, че ако в определен срок картодържателя погаси задължението си няма да му бъде начислена лихва. Средно този срок варира около 45 дни. Някъде е по-дълъг, другаде по-къс, има и издатели, които не предлагат гратисен период.

При избор на кредитна карта, поне за начало е добре да се разбере в кои случаи клиента ползва гратисен период. Трябва ясно да се уточни дали той е в сила при покупки, теглене на пари в брой или в други случаи при други условия. Задължително трябва да се проучи от кой момент започва да тече Гратисният срок и кога приключва. Битува погрешното схващане, че Гратисният период започва да тече след извършването на операция с картата. На практика не е съвсем така и е в интерес на клиента да проучи подробно механизмът на възползване от периода, в който няма да дължи лихви. Макар и схематично представени, особеностите свързани с изборът на кредитна карта са достатъчно показателни, че той не е лесен. Разгледаните до тук специфики са само много малка част от всичко характеризиращо една кредитна карта. Така или иначе, тези продукти вече се налагат и проучването им в дълбочина е повече от необходимо – за жалост това е невъзможно да се реализира само с няколко думи. Добра стратегия при избор на такъв продукт е да се сравняват колкото е възможно повече оферти. След като се изгради обща представа, тогава да се търсят предимствата и недостатъците на дадено предложение. Само тогава изборът ще е обоснован.

Няма коментари

Comments are closed.


«
»